Regulamin obowiązujący dla rodziców

 • Postaram się dostarczać moje dziecko 15 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.
 • Podczas zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem, będę zajmował miejsce wyznaczone przez trenera (ok. 20 metrów od miejsca treningu). Koncentracja dziecka w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.
 • Zobowiązuję się zapewnić mojemu dziecku ochraniacze na każdy trening, mecz, turniej.
 • Będę pamiętał aby mój podopieczny zjadł ostatni posiłek na półtorej godziny przed treningiem.
 • Podczas rozgrywania meczów, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego.
 • W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera telefonicznie.
 • Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia aktualnej karty badań lekarskich. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w treningach i turniejach (wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).
 • Zobowiązuję się do regularnego opłacania miesięcznej składki 70,00 złotych (najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca). PROSZĘ PAMIĘTAĆ ABY W TYTULE PRZELEWU WPISAĆ: "SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA CELE STATUTOWE"

Regulamin obowiązujący dla dzieci

 • Na zajęcia sportowe przychodzę 15 minut przed zajęciach.
 • Przed i po zajęciach sportowych pomagam trenerowi przenieść sprzęt sportowy (piłki, tyczki, pachołki, bramki itp.)
 • W szatni przed treningiem, zawodami lub w przerwie meczu, turnieju, będę w skupieniu wysłuchiwał wskazówek trenera. Nie będę krzyczał!
 • Będąc na boisku przed treningiem nie wykonuję strzałów do bramki tylko indywidualnie lub z kolegami rozgrzewał się z piłką (żonglerka, podania, itp.)
 • Napój (woda niegazowana) zostawiam za linią boczną w ustalonym przez trenera miejscu. Spożywam napój tylko za zgodą trenera, w określonych przerwach podczas zajęć.
 • Podczas zajęć sportowych skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając, żeby nie patrzeć na rodziców oraz nie rozmawiać z kolegami.
 • Będąc na boisku pamiętam, iż nie wolno ze względów bezpieczeństwa wieszać się na bramkach, płocie huśtać, skakać itp.
 • Po zajęciach sportowych nie zostawiam żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), tylko wyrzucam je do pojemnika na śmieci.
 • W czasie wolnym na podwórku wykonuję ćwiczenia, których nie opanowałem bardzo dobrze na zajęciach.
 • Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w treningach oraz meczach i turniejach.
 • Jeżeli nie jestem pewien godziny zajęć, meczu, bądź jakiejkolwiek innej sprawy dzwonię do trenera lub sprawdzam na stronie internetowej.
 • Jeżeli źle się czuję bądź odczuwam inne dolegliwości, natychmiast informuję o tym trenera.
 • Jeżeli doszło z mojej winy do upadku kolegi lub przeciwnika – podaję mu rękę i przepraszam – PAMIĘTAM O PRZESTRZEGANIU ZASAD FAIR PLAY.
 • Jako przyszły piłkarz nie używam wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich, kolegów, gdyż mam szacunek do siebie i wszystkich osób.
 • Jeżeli nie będę na zajęciach, bądź na meczu i turnieju zawsze powiadamiam trenera.

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu przez dzieci:

 • Kilkakrotne upomnienia zawodnika podczas zajęć (2x)– odsunięcie od ćwiczeń do końca zajęć (dziecko siedzi na ławeczce - karą jest brak udziału w grze).
 • Złe zachowanie w szkole - na treningu, bądź problemy z nauką – zawieszenie dziecka do czasu poprawy ocen lub zachowania.
 • Spóźnienie na zajęcia – upomnienie.
 • Nie przyjście na mecz lub turniej, bez wcześniejszego usprawiedliwienia – zawieszenie na kolejny mecz lub turniej.
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp