Rocznik 2011
 
Grupę tą tworzą dzieci urodzone w Roczniku 2011. Na zajęcia dziecko musi mieć sprzęt
 
sportowy reprezentujący barby SRS ORlik Ruda Śląska, napój niegazowany. Rodzice (zgodnie z Regulaminem) zajmują miejsce k. budynku
 
szatni (na górce) - NIE WCHODZĄ NA BOISKO, NIE STOJĄ KOŁO PŁOTU BOISKA. 
 
Prosimy o przeczytanie dzieciom w domu Regulaminu obowiązującego dla dzieci.
 
Zajęcia z tą grupą prowadzi trener Olek tel. 531554531
 
 
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp